Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23 Mart 2024 Cumartesi günü saat 11.00 de Çalıkuşu Sok. N0.7 1.Levent adresinde Galatasaraylılar Derneği merkezinde yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde bu defa 30 Mart 2024 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.

Değerli Mütevelli Heyeti Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı
Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Başkanlık Divanı oluşturulması
  2. Ulu önder Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan tüm Galatasaraylılar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması,
  3. 2023 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi
  4. 2023 yılı Denetçi raporlarının okunması
  5. 2023 Bilanço ve kâr zarar hesaplarının karara bağlanması
  6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
  7. 2024 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
  8. Ayni ve nakdi bağışlarla yükümlülüklerini yeni getiren yeni Mütevelli Heyeti ve Onursal üye adaylarının onaya sunulması
  9. Dilekler ve kapanış